Om Clumbrolds

Jag heter Margareta Edman och mitt kennelnamn registrerades i England 1969 och i Sverige 1973. Rasen jag födde upp då var Clumber Spaniel och min första clumberkull föddes 1976, och den sista clumberkullen föddes 2002.

Min Welsh Springer Spaniel avel startade 1973 och jag är fortfarande aktiv uppfödare av rasen.

Jag har lång erfarenhet av hundavel och arbetade i min ungdom som kennelflicka på olika kennlar både i England och Sverige. Jag hade turen att få arbeta för mycket erfarna och kloka uppfödare som senare kom att bli mina mentorer.

Under min tid som uppfödare har jag varit både avelsråd i Clumber Spanielklubben, samt engagerad i avelskomittén i Welsh Springer Spanielklubben.

Jag har tilldelats HAMILTONPLAKETTEN för mitt avelsarbete med Clumber Spaniel. Hamiltonplaketten instiftades år 1910 av Svenska Kennelklubben till minne av klubbens grundare tillika förste ordförande greve A.P Hamilton.

 

Plaketten delas ut till "den som genom framgångsrikt arbete gagnat hundaveln och härigenom i hög grad främjat klubbens syften" och är Svenska Kennelklubbens högsta förtjänsttecken för uppfödare.

clumb_omsidan.jpg
160321549_465218458010609_22475458143932